Yleiset palveluehdot

1 Tausta
Takuurahoitus ylläpitää lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneina toimiville luotonvälittäjille, pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille toimittavaa Takuurahoitus palvelua (Palvelu). Takuurahoitus ei välitä lainatuotteita vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen. Takuurahoitus ei itse tarjoa lainatuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä, eikä välitä lainatuotteita, vaan vastaanottaa lainahakemuksen ja mahdollisesti lähettää lainahakemusliidin yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Lainanhakijaan ja Lainanhakija voi neuvotella ja tehdä lainaa koskevan lainasopimuksen parhaaksi katsomansa yhteistyökumppanin kanssa.

Välitämme lainahakemuksesi eteenpäin lainanvälittäjälle, joka kilpailuttaa hakemuksesi eri pankeissa ja rahoitusyhtiöissä. Takuurahoitus edustaa muun muassa Omalainan, Rahalaitoksen, Zmartan, Axolainan, Sortterin ja Oy Salus Group Ab:n lainanvälityspalveluja. Voimme myös välittää tietosi muille yhteistyökumppaneille. Näin me autamme sinua myös löytämään sopivan lainan vertailemalla eri pankkeja ja rahoitusyhtiöitä sekä tarjoamalla hyödyllisiä oman talouden vinkkejä.

Lainan tarjoaa yhteistyökumppani ja mahdollinen lainaa koskeva sopimus tehdään aina Lainanhakijan ja yhteistyökumppanin välille. Takuurahoitus ei missään tapauksessa ole lainaa koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa lainasta, lainaa koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

2 Rekisteröitävät tiedot
Kun täytät lainahakemuslomakkeen Palvelussa esimerkiksi Internetin kautta tai hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja hakemasi lainan tiedot tallennetaan Palvelun asiakastietokantaan. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyyseihin, Takuurahoituksen ja kumppaneiden palveluiden kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin.

Palvelun kautta luottoa hakeneiden henkilöiden luottotietoja voidaan kysyä Dun & Bradstreet Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Oy:n luottotietorekisteristä ja asiakastietorekisteristä ja kaikki saadut tiedot voidaan rekisteröidä Takuurahoituksen ja kumppaneiden asiakasrekisteriin. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Takuurahoituksen ja yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille. Myös luottoa Palvelun kautta hakeneen henkilön sosiaaliturvatunnus rekisteröityy Palvelun asiakasrekisteriin. Lainaa voivat hakea vain täysi-ikäset ja täysivaltaiset henkilöt. Takuurahoituksen sivustojen lainapalvelua käyttäville henkilöille palvelumme on maksutonta.

3 Suostumus
Luotonhakija suostuu siihen, että luottohakemukseen saatu luottopäätös voidaan lähettää Internetin kautta luotonhakijan antaamaan sähköpostiosoitteeseen. Luotonhakija hyväksyy sen, että Takuurahoitus ja luoton myöntävä pankki tai rahoituslaitos tarkistavat luotonhakijan luottotiedot ja että luotonhakijan ilmoittamat työnantajatiedot voidaan tarkistaa ilmoitetulta työnantajalta sekä suorittaa puhelinnumerotarkistus.

Luotonhakija on ymmärtänyt, että Takuurahoitus ei tee itse luottopäätöstä luotonhakijan hakeman luoton osalta. Luottopäätös tehdään yhdessä tai useammassa Takuurahoituksen kanssa yhteistyötä tekevässä pankissa tai muussa luottoja myöntävissä tai välittävissä yrityksissä. Luotonhakija valtuuttaa Takuurahoituksen saamaan tiedot tarvittaessa pankin/luotonmyöntäjän tekemästä luottopäätöksestä sekä vastaanottamaan luottopäätöstä täydentäviä tietoja luotonmyöntäjiltä.

4 Takuurahoituksen vastuun rajoitukset
Palvelu tarjotaan lainanhakijalle sellaisena kuin sen on. Takuurahoitus ja palvelun kumppanit eivät ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, tuotteista, tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Takuurahoitus ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Takuurahoitus on yllä olevan toiminnan kohteena.

Takuurahoitus ei vastaa mistään epäsuorasta vahingosta. Takuurahoitus ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä. Hakiessasi lainaa on tärkeää, että luotonhakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimmät elinkustannukset, jotta luotonhakija voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Tähän voi käyttää esimerkiksi Kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi).

5 Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme sivustojemme palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehdimme sinun yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä sivustoamme annat Takuurahoitukselle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja niiden kanssa samoihin konserneihin kuuluville yrityksille Suomessa. Tietoja hankitaan sivustojemme palveluiden käyttäjiltä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Takuurahoitus käyttävät asiakasrekistereitään myös sivustojen palveluiden käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Takuurahoituksen palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää Takuurahoitusta käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Takuurahoituksen henkilölle.

Takuurahoitus palveluiden käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Takuurahoitus voi itse tai Palvelun käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Takuurahoituksen henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Takuurahoituksen verkkosivuilla.

Takuurahoituksella on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät asiakkuuteesi ja käyttää näitä henkilötietoja informoidakseen sinua uusista palveluista tai tarjouksista.